Hírek

Hasznos tudnivalók a 2017 – 2018-as tanév művészeti tanfolyamairól
[2017-09-01]

5 éves képzések: • ZONGORA (klasszikus, jazz, blues, szórakoztató zene); • HEGEDŰ (klasszikus); • BRÁCSA (klasszikus); ...


Arhiv hírek

DVD

Intézménytörténet

A Hargita Megyei Művészeti Népiskola 1977-ben alakult oktatási intézmény, amely Hargita Megye Önkormányzatának támogatásával működik hálózatszerűen Hargita megyében, Csíkszereda központtal.
      Létesítésének és létének célja a tehetséges fiatalok felkutatása, továbbképzése és beszervezése a megye kulturális-művészeti életébe szakoktatás révén.
      A tanítás az iskola csíkszeredai székhelyén, valamint a megye városaiban és nagyobb községeiben szervezett kihelyezett osztályokban történik, ahol a tanulók gyakorlati és elméleti képzésben részesülnek, a Művelődésügyi Minisztérium által megszabott, jóváhagyott tanterv alapján.
      A kulturális és művészeti tartalmú szakmai képzésben sajátosan egyedi helyet foglal el a Művészeti Népiskola tevékenysége. Sajátosságát egy széles körben ismert társadalmi tény adja, amely által az intézmény speciális közfeladatot lát el: az egyéni kreativitás, önkifejezés, önmegvalósítás iránti igényt elégíti ki.
      A képzés időkerete rugalmas, össze lehet egyeztetni egyéb személyi programokkal, elfoglaltságokkal. Ez a képzési gyakorlat az intézmény egyik legfontosabb előnye és vonzereje.
      Mindenkorban, minden társadalomban sokan vannak olyanok, akikben az önkifejezés, az önmegvalósítás, a kreativitás igénye munkál, és ezt a művészet, a kultúra nyelvén, a művészet és a kultúra eszköztárával tudják, akarják kifejezni. Ők azok, akik számára a hangszeres zene, a tánc, az éneklés, a festés-rajzolás, a színjátszás, a balett, a fafaragás nem csupán a szabadidő hasznos vagy kellemes eltöltése, hanem az önkifejezés, az önmegvalósítás nagyon fontos lehetősége is. Sokakban munkál ez az igény, s ugyanakkor az ilyen igények nagyon sokfélék.
      A Művészeti Népiskola az az intézmény, amely felelni tud erre a sokféle társadalmi igényre. Azért, mert képzési kínálata sokféle és rugalmas. Ugyanakkor biztosítani tudja az egyéni foglalkozást, az önművelődést. Programjaiban a hallgatók, idősek és fiatalok, lakhelytől és foglalkozástól függetlenül megismerhetik és elsajátíthatják az önkifejezés, az önmegvalósítás művészi eszközeit, egyéni vagy csoportos alkotások létrehozóivá válnak. Természetesen vannak olyanok is, akik ezen az úton továbbmennek és professzionális alkotókká válnak, mint ahogy vannak olyanok is, akik a kreativitás, az önkifejezés iránti hajlamukat megélhetési lehetőséggel kapcsolják össze.
      Az igazán fontos azonban az a többség, amely a művészettel való találkozásban az önkifejezés, az önmegvalósítás, az egyéni kreativitás lehetőségeit találja meg. Azt hiszem, hogy ennek fontossággát nem lehet eléggé hangsúlyozni. A Művészeti Népiskola tulajdonképpen olyan tevékenységet vállal fel, amely a térség társadalmából, a családok döntő többségéből hiányzik.
      Mért fontos az, hogy térségünkben intézményi keretben foglalkozunk az egyéni kreativitás, az önmegvalósítási igény támogatásával?
      Elsősorban azért, mert térségünkben a család csak igen kevés esetben foglalkozik ezzel. Kevés esetben lehet megfigyelni azt, hogy a családi nevelésben központi vagy hangsúlyos szerepet kapjon az egyéni kreativitás, az önkifejezés és az önmegvalósítás. Különösen ha ez a művészet formanyelvén, a művészet eszközeivel történik. Ez nem kritika a térségi családok irányába, hanem igen egyszerű társadalmi tény. A családok a nevelési folyamatban kis mértékben vagy egyáltalán nem foglalkoznak ezzel, ezt a feladatot intézményekre, iskolákra bízzák.
      A nagyon ellentmondásos piacgazdaság, a sokféle globalizációs kihívás közepette nagyon nagy szükség van olyan egyénekre - még pontosabban fogalmazva: egyéniségekre –, akik kreatívak, bíznak önmagukban, akik aktívak, akik az önkifejezést, az önmegvalósítást a művelődés és a művészet eszközeivel, vagy akár más eszközökkel is fontosnak tartják.
      A Művészeti Népiskola ehhez kíván hozzájárulni, a maga sajátosan egyedi munkájával és eredményeivel támogatva a székelyföldi térség társadalmának erősödését.


Péter Csaba igazgató