Ştiri

INFORMAȚII UTILE DESPRE CURSURILE ARTISTICE ORGANIZATE ÎN ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ Anul școlar 2017-2018
[2017-09-01]

Cursuri cu durată de 5 ani: • PIAN: classic, jazz, blues, muzică distractivă; • VIOARĂ (classic); • VIOL ...


Ştiri arhive

DVD

Meşteşuguri populare

“Trebuie să-ţi placă cea ce faci, şi atunci chiar şi munca cea mai dură devine o creaţie.”  Gorkij

şcoala noastră doreşte să se adreseze celor care vor să-şi facă viaţa lor mai bogată datorită dragostei de muncă, care vor să-şi însuşească meşteşugurile populare tradiţionale, care vor să descopere frumuseţea şi bucuria izvorită din practicarea unui meşteşug tradiţional, care doresc să trăiască experienţa creaţiei libere şi experienţa auto-exprimării cît şi puterea muncii manuale descoperită în lumea motivelor populare tradiţionale.

Datorită modulelor opţionale oferite de programul de instruire, studentul poate să corespunde atît nevoilor contemporane cît şi concepţiei managerială viabilă. În posesia acestor calităţi însuşite, studentul va avea succes în viaţă acasă în condiţiile actuale de comerţ şi de competiţie. Programul nostru va instrui meşteri pricepuţi, apţi pentru o continuă autoperfecţionare, modele pentru generaţiile următoare. Priceperea populară secuiască, păstrarea şi transmiterea cunoştinţelor tradiţionale câtre generaţiile viitoare poartă mesajul prezentului şi este pilonul de bază a dezvoltării.

Sculptură în lemn, sculptura porţii secuieşi, poartă secuiască din brad

Fiind o materie primă naturală cu foarte multe posibilităţi de folosire, lemnul a fost întotdeauna un izvor de inspiraţie pentru om, care cu ajutorul lemnului pentru a exprimat lumea formelor şi motivelor ascunse în adîncul sufletului omenesc.

Secuiul lucrează cu lemn ca o materie primă cu plăcere datorită posibilităţilor variate ascunse în lemn cînd are nevoie de o poartă sau un gard. Poarta are o semnificaţie simbolocă deosebită în gospodăria secuiască, întrucît aceasta este punctual de întîlnire a lumii interioare şi exterioare, aici se desfăşoare dialogul symbolic dintre cele două lumi, acesta este locul unde – prin simboluri generale şi eterne se întîlnesc cele două lumi, aici se crează cu o putere magică influenţa dintre lumea interioară şi exterioară.

Specificul lemnului folosit depinde de regiunea în care trăieşte omul creator. Astfel nu numai felul lemnului este determinat de locul lucrării, dar şi formele simbolice sunt determinate de regiunea respectivă. Forma porţilor oglindeşte influenţa ţinutului.

În ţinutul Ciucului, Gheorghiului şi Caşinului tradiţionale sunt porţile din brad lucrate cu ferăstrău “cu ajur”, în timp ce în ţinutul Odorheiului porţile tradiţional sculptate sunt caracteristice. Cursurile de sculptură în lemn organizate de şcoala noastră oferă nu numai cunoştinţe de înaltă calitate. Ele oferă – în spiritul respectării tradiţiilor – posibilitate pentru cunoaşterea solidă a tipurilor de poartă, a formelor şi şabloanelor caracteristice diferitelor regiuni.

În acest sens dorim să conştientizăm în mintea studenţilor noştrii necesitatea şi actualitatea imperativă a colaborării în păstrarea aspectului etnografic tradiţional al aşezărilor. În zilele noastre această mentalitate are o importanţă majoră, încît din ce în ce mai numeroase porţi sculptate tradiţionale apar şi în aşezările unde acest tip de poartă nu are tradiţie. Odată cu apariţia noilor porţi sculptate încep să dispară impozantele porţi sculptate în brad mai puţin spectaculoase.

Instruire de teslari

În cadrul instruirii de teslari în şcoala noastră învăţăm nu numai specialitatea, ci transmitem şi cunoştinţe despre caracterul construcţiei populare locale, despre formele şi lumea simbolică a modelelor de construcţie speficifice ţinuturilor din judeţ, Ciuc, Gheoghiului, Caşinului, regiunii Odorheiului, Ghimeşului.

În cadrul instruirii studenţii fac cunoştinţă cu tehnicile tradiţionale ale ţinuturilor noastre în cea ce priveşte construirea caselor de locuinţă, gardurilor, porţilor, fîntînilor, şurilor, grajdelor şi a altor clădiri gospodăreşti şi învaţă despre diferitele elemente de stil. Deasemenea studenţii – cunoscînd conţinutul simbolic al elementelor folosite în clădire – învaţă tehnicile tradiţionale de angrenarea elementelor de construcţii, practica de construire a faţadelor şi modalităţile de formare a prispelor şi piloanelor.

Totodată asigurăm studenţilor noştrii posibilitatea de a însuşi o pricepere practică aprofundată în domeniul tehnicilor folosite de teslari în construcţia modernă prin cunoaşterea şi manevrarea uneltelor şi maşinilor folosite în construcţia modernă pe bază de lemn.

Instruire de tîmplar

În zilele noastre suntem martori ai redescoperirii mobilierului popular, mobilierul creat cu multă pricepere meşteşugărească este preţuit şi căutat din ce în ce mai mult. Elementele populare de mobilier îşi găsesc locul în locuinţele moderne. Peste tot, în jurul oamenilor care preţuiesc valorile tradiţionale, din ce în ce mai des ne întîlnim cu elemente populare de mobilă manufacturate de meşteşugari. Prezenţa acestor elemente dovedeşte funcţionalitatea lor deplină, frumuseţea lor, cît şi valoarea eternă a conţinutului de idei exprimat de aceste obiecte.

Instruirea de tîmplar din şcoala noastră doreşte să redescopere cunoştinţele tradiţionale de manifacturare a mobilierului popular caracteristic regiunilor noastre, cunoştinţe care datorită tehnologiei moderne au fost negligate. Omul contemporan însă descoperă valoarea şi frumuseţea deosebită a obiectelor tradiţionale, care – prin structura, forma şi confecţionarea lor – sunt unice şi care nu pot fi înlocuite cu obiectele moderne fabricate “pe bandă rulantă”.

Oferim această instruire celor care vor să însuşească tainele meşteşugului de tîmplar, care vor să lucreze cu lemn, care sunt interesaţi în confecţionarea obiectelor tradiţionale de mobilă şi de alte folosinţă, care doresc să reprezinte tîmplăria tradiţională în locul tehnologiei moderne practicate în zilele noastre.

Vopsitul de mobilă

Mobila vopsită crează în sine o atmosferă plăcută, prietenoasă, ea evocă mediul natural, frumuseţea deosebită a florilor, dimenziunile nedescoperite ale minunilor prin culorile şi formele organice folosite.

Este de înţeles că mulţi oameni se interesează de arta populară în general şi de interpretarea liberă a motivelor şi formelor populare tradiţionale şi vor să le integreze în viaţa lor de fiecare zi.

Cursul de instruire a vopsitului de mobilă oferă prilejul de a însuşi atît tehnica tradiţională de vopsire a mobilei cît şi înţelegerea lumii motivelor populare ce poartă un conţinut etnografic specific. Deasemenea cursul asigură posibilitatea însuşirii practicii tradiţionale de utilizare a acestor motive în spirit autentic, respectînd interpretările tradiţionale. Valoarea adevărată a produselor realizate de meşteşugari populari a fost întotdeauna conţinutul lor tradiţional. Datorită acestui conţinut aceste produse au fost apreciate şi căutate din ce în ce mai mult, fiind competitive în prezent şi – să sperăm - şi în viitor. Valoarea acestor produse tradiţionale asigură prosperarea artei populare în viitor.

Ceramică

În cultura populară simbioza cu pămîntul şi cu natura este dovedită şi de un alt act practic şi simbolic, şi anume de meşteşugul şi arta manifacturii vaselor de ceramică.

Sub mîna mîngîitoare a meşteşugarului, cu ajutorul focului, împodobit cu motive şi culori tradiţionale, lutul se transformă şi în forma vaselor devine o parte integrală a vieţii populare de fiecare zi. Fiind folosit zi de zi, lutul astfel reprezintă frumuseţea creată de om.

În şcoala de Artă Populară studenţii învaţă posibilităţile de transformare a lutului şi însuşesc tehnica de prelucrare a lutului, astfel ei crează valori adevărate cu metode tradiţionale.

Ţesutul-cusutul portului secuiesc

O exprimare clară a trezirii sentimentului de conştiinţă naţională este reînnoirea portului naţional. Din ce în ce mai mulţi poartă costumul tradiţional al strămoşilor cu ocazii deosebite (nuntă, petrecere, botez, întîlnirea contemporanilor) şi la “Întîlnirile celor o mie de fete secuieşti”, cînd în fiecare an mii de oameni participă la aceste întîlniri organizate în şaua şumuleului, purtînd costumul tradiţional.

Pentru a satisface această cerinţă în mod authentic nu ajunge cunoaşterea caracteristicilor regionale, meşteşugarul trebuie să cunoască specificul fiecărui ţinut.

La cursurile organizate de şcoala noastră studenţii însuşesc ţesutul-cusutul portului secuiesc şi învaţă tehnica confecţionării portului tradiţional. La fel ei învaţă fiecare pas al confecţionării portului tradiţional şi a accesorilor acestui costum (rucsac, geantă, basmă, dantelă, broderie). Totodată ei învaţă despre specificul fiecărei regiuni.

Ţesutul-cusutul

Pe vremuri arta ţesutului şi cusutului a fost o pricepere indispensabilă a fiecărei femei. Această pricepere a dispărut, şi meşteşugarii acestor cunoştiinţe nu pot satisface cerinţa crescîndă a zilelor noastre. Tehnologia şi industria modernă poate să confecţioneze obiectele căutate în cantităţi mari, dar aceste produse confecţionate pe “bandă rulantă” nu pot înlocui caracteristicile calitative, estetice şi spirituale ale produselor confecţionate cu tehnologia şi conţinutul tradiţional.

Fetele şi femeile zilelor noastre – prin însuşirea acestui mesteşug – pot confecţiona obiecte unice care vor împodobi căminul lor sau devin accesorii portului lor. Prin confecţionarea acestor obiecte producătorul va exprima dorinţa lui de a crea ceva preţios, ceva frumos şi unic. Astfel aceste mici obiecte vor transmite sentimentele şi spiritul meşteşugarului.

Cursul de ţesut-cusut asigură o instruire practică şi satisface diferite cerinţe, de la funcţionalitate la hobby. Deasemenea cursul organizat de noi asigură însuşirea cunoştinţelor etnografice complexe.

Confecţionarea obiectelor din pâslă

Arta unică a confecţionării obiectelor din pâslă există în tradiţia popoarelor maghiare din cele mai vechi timpuri. Apariţia acestei meşteşug se datoreşte stilului de viaţă a poporului nostru. Prelucrarea şi utilizarea multiplă a lînei a devenit o adevărată artă, întrucît prelucrarea aceastei materii prime necesită bogate şi variate cunoştinţe tehnice. Să nu mai vorbim despre lumea bogată a modelelor, despre motivele populare străveche.

Celor care se interesează de confecţionarea obiectelor din pâslă oferim o instruire profundă, cunoştinţe şi tehnici pe baza cărora se poate porni pe căi necunoscute cu scopul realizării de autoexprimare.

Înşirare de mărgele

Frumuseţea femeii a fost şi este interpretată în fiecare epocă şi cultură altfel. Dar ea a fost întotdeauna întărită cu anumite obiecte meşteşugăreşti, care au ajutat apariţia frumuseţii. Femeile inspirate de specificul sufletului lor au confecţionat diferite obiecte mici înpodobite cu motivele şi culorile înprumutate din lumea colectivă a culturii contemporane.

Instruirea de înşirare de mărgele are o semnificaţie deosebită în viaţa şi activitatea şcolii noastre, întrucît ea prezintă o dezvoltare intensivă şi foarte rapidă. Această instruire asigură posibilităţi variate în cea ce priveşte tehnica şi estetica micilor obiecte minunate. Uneltele necesare sunt simple, iar produsele fabricate sunt tradiţionale şi moderne în acelaş timp.