Ştiri

INFORMAȚII UTILE DESPRE CURSURILE ARTISTICE ORGANIZATE ÎN ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ Anul școlar 2017-2018
[2017-09-01]

Cursuri cu durată de 5 ani: • PIAN: classic, jazz, blues, muzică distractivă; • VIOARĂ (classic); • VIOL ...


Ştiri arhive

DVD

Istoria instituţiei

Şcoala Populară de Artă din judeţul Harghita a fost înfiinţată în 1977. Această instituţie de instruire îşi desfăşoară activitatea pe tot teritoriul judeţului, şi funcţionează cu sprijinul Autonomiei judeţului Harghita, cu centrul în Miercurea Ciuc.
      Scopul înfiinţării şi funcţionării instituţiei este descoperirea şi perfecţionarea talentelor tinere cît şi încadrarea lor în viaţa cultural-artistică a judeţului prin instruirea lor profesională.
      Înstruirea se organizează pe baza programului elaborat de Ministerul Culturii în reşedinţa noastră din Miercurea Ciuc, cît şi în alte oraşe şi sate mai populate, în clase detaşate, unde elevii iau parte la instruiri teoretice şi practice.
      Activitatea Şcolii Populare de Artă ocupă un loc specific în instruirea profesională cultural-artistică. Caracterul specific se datoreşte funcţiei şcolii, şi anume faptului că instituţia îndeplineşte o sarcină socială aparte: ea satisface dorinţa de creativitate individuală, autoexprimare şi autoîndeplinire.
      Perioada de instruire este elastică, astfel paralel cu instruire participanţii pot desfăşura şi alte activităţi individuale. Această compatibilitate a programelor este cea mai atractivă putere a instituţiei.
      În fiecare societate există in totdeauna mulţi oameni dornici de autoexprimare, de autoîndeplinire, persoane care doresc să-şi exprime creativitatea lor individuală cu ajutorul mijloacelor artei şi a culturii. Ei sînt acei oameni pentru care muzica instrumentală, dansul, cîntarea, desenul şi pictura, echipa de teatru, baletul, sculptura în lemn nu este doar a petrecere plăcută şi utilă a timpului liber, ci şi o posibilitate importantă de autoexprimare, autoîndeplinire. Mulţi simt această dorinţă de autoexprimarea şi autoexprimarea ce se realizează în diferite forme.
      Şcoala Populară de artă este instituţia care poate să satisfacă aceste dorinţe sociale multiple, întrucît oferta ei de instruire este variată şi elastică. Totodată şcoala asigură posibilitate de instruire individuală şi autodezvoltare. Prin programele noastre participanţii – tineri şi vîrstnici, indiferent de domiciliu sau locul de muncă - pot cunoaşte şi însuşi mijloacele artistice specifice necesare autoexprimării, şi ei pot crea - individual sau în colectiv - opere de artă. Bineînţeles sînt persoane care continuă drumul acesta de perfecţionare şi devin creatori profesionişti, iar alţii îmbină creativitatea şi autoexprimarea lor cu posibilitatea de a asigura existenţa lor.
      Cel mai important e acea majoritate care în întîlnire cu artă descoperă posibilitatea de autoexprimare şi autoîndeplinire, care devin creativi datorită acestei întîlniri. Cred că rezultatul cel mai important al instruirii asigurate de şcoală este această autoîndeplinire. Şcoala Populară de Artă îndeplineşte o activitate ce lipseşte atît din sociatatea cît şi din majoritatea familiilor acestei regiuni.
      De ce este important ca în regiunea noastră să ne ocupăm de sprijinirea creativităţii, autoexprimării şi autoîndeplinirii.
      În primul rînd pentru că în zona noastră puţine familii se ocupă de dezvoltarea acestor aptitudini. În educarea familială creativitatea şi autoexprimarea nu au un rol accentuat, cu atît mai puţin dacă aceste aptitudini sînt exprimate cu mijloacele artei, într-un limbaj special. Această constatare nu este critica familiilor din zonă, ci doar un simplu fapt social. În procesul de educare familiile nu prea se ocupă de dezvoltarea acestor aptitudini, acestă sarcină fiind încredinţată şcolii sau altor instituţii de învăţămînt.
      În condiţiile contradictorii ale economiei de piaţă, în vremea globalizării existenţa persoanelor - mai precis a personalităţilor - creative este foarte importantă. Comunităţile au nevoie de oameni activi, cu încredere în sine, care sînt conştienţi de importanţa autoexprimării şi autoîndeplinirii prin mijloacele cultural-artistice.
      Prin instruirea oamenilor creativi, Şcoala Populară de Artă doreşte să contribuie cu munca ei specifică şi cu rezultatele obţinute la întărirea societăţii din Ţinutul Secuiesc.


Péter Csaba, manager