Általános Felhasználási Feltételek

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI WWW.NEPSIKOLA.RO

INTRODUCERE

În această secțiune regăsiți condiţiile de utilizare a site-ului www.nepiskola.ro.
Acest site este deținut și administrat de către Școala Populară de Arte și Meserii „Vászer
Géza”, cu sediul în Miercurea Ciuc, str.Gál Sándor nr.9,jud.Harghita, având CUI
11658460 (denumit în continuare „Școala”). Școala este o instituție publică culturală, cu
personalitate juridică proprie, subordonată Consiliului Județean Harghita.
Acest site este realizat în vederea asigurării unei mai mari transparenţe şi pentru o mai
bună înţelegere a activităţilor instituţiei. Utilizarea site-ului presupune acceptarea în
totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

CONȚINUTUL SITE-ULUI

Prin intermediul site-ului www.nepiskola.ro, Școala Populară de Arte și Meserii „Vászer
Géza” oferă utilizatorilor informaţii și știri referitoare la activitatea Școlii, înscriere,
prezentarea și descrierea secțiilor, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări,
contracte, acces la informații despre proiecte și evenimente legate de Școală.
DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI
Toate informaţiile, incluzând, dar nelimitandu-se la: logo-uri, reprezentări stilizate,
simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia,
produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea exclusivă a Școlii
Populare de Arte și Meserii „Vászer Géza”, care îşi rezervă dreptul de a modifica
conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fară nici o informare prealabilă.
Întregul conţinut al site-ului www.nepiskola.ro este protejat prin Legea drepturilor de
autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul
şi prezentarea site-ului sunt deţinute de Școala Populară de Arte și Meserii „Vászer
Géza”. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea,
publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea
conţinutului site-ului în orice scop fară confirmarea scrisă din partea proprietarului.
Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe
părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea
oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Școala Populară de
Arte și Meserii „Vászer Géza”. Includerea oricărui conținut în afara Site-ului,
îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Școlii Populare de Arte și
Meserii „Vászer Géza” asupra Conținutului precum și participarea la transferul,
vânzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau
afișarea Conținutului, nu este permis decât cu acordul scris și expres al Școlii.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Școala Populară de Arte și Meserii „Vámszer Géza” întreţine acest site pentru a înlesni
accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi
pentru ca aceste informaţii să fie corecte, actualizate şi oferite la timp. La semnalarea
eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.
Informaţia oferită pe site:

 este exclusiv de natură generală;
 nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
 poate conţine legături web spre alte site-uri aspura conţinutului Școala Populară

de Arte și Meserii „Vászer Géza” nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi
asumă nici o responsabilitate.
Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document
oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele
abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt
furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele
contrcatate de noi din orice motive.
De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea din
cauza întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar
în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate,
Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Școlii
Populare de Arte și Meserii „Vászer Géza” de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate
exclude obligaţiile acesteia impuse de lege.
Totodată, administratorul site-ului declară că:

 va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
 va depune toate eforturile pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu
toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare
de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din diferite motive;
 pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru,

Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.
Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului
nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive
tehnice sau comerciale.

COMUNICAREA CU VIZITATORII SITE-ULUI

Metodele prin care vizitatorii site-ului inițiază contactul cu noi pot fi: adresă de e-mail,
număr de telefon, sau formularele prezente pe site.
Această contactare are loc la inițiativa utilizatorului/vizitatorului, pentru a cere
informații despre serviciile noastre, despre înscrieri, taxe, cursuri, evenimente, sau orice
alte informații utile legate de activitatea școlii.
Inițierea contactului de către Dvs. reprezintă consimțământul Dvs. pentru a vi se
răspunde înapoi, a vi se furniza informațiile, a primi detalii de plată sau orice informație
solicitată.
Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop
identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Natura informaţiilor
solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon),
adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate serviciile
noastre. Datele cu caracter personal pe care ne furnizați odată cu contactarea noastră
vor fi prelucrate potrivit Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal. (link)
Odată cu crearea unui cont (account) pe site-ul www.nepsikola.ro, trebuie să acceptați
expres atât Termenii și condițiile, cât și Politica de prelucrare a datelor cu caracter
personal, prin bifarea căsuței corespunzătoare.

DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂȚII DE CURSANT

Dobândirea calității de cursant se face prin înscrierea în Școala Populară de Arte și
Meserii „Vámszer Géza”, prin semnarea contractului de școlarizare pentru anul școlar în
curs.
Calitatea de cursant se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate
activităţile iniţiate de Școală.
Contractul de școlarizare se reînnoiește anual, exercitarea calității de cursant fiind
condiționată de semnarea acestuia înainte de începerea cursurilor.
COSTURI
Costul școlarizării este finanțat prin taxa de înscriere și prin finanțarea primită de la
Consiliul Județean Harghita.
Cuantumul taxelor de înscriere este stabilit anual de conducerea școlii.
Taxele de înscriere se achită integral la semnarea contractului sau în rate.
Cuantumul taxelor de înscriere, numărul de rate și reducerile aplicabile sunt prevăzute
în contractul de școlarizare și afișate pe site.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Contractul de școlarizare încetează prin ajungere la termenul stabilit.
Alte modalități de încetare a contractului:

 Prin rezilierea unilaterală de către Școală, ca urmare a săvârșirii unor abateri
grave sau ca urmare a deciziei Conducerii Școlii.
 Ca urmare a solicitării scrise, făcute în timpul anului școlar, privind retragerea
cursantului.

RETURNAREA TAXELOR

În cazul nerealizării contractului de școlarizare din culpa cursantului (absenţe
nemotivate, situaţii şcolare nefinalizate, abateri grave etc.), cât și în cazul retragerii
cursantului, Școala nu este obligată la restituirea taxelor achitate.

RomaniaHungary