Iskolatörténet

Home / Iskolatörténet

A népfőiskolák eredetét a történészek a XIX. század végére teszik és Dániából eredeztetik. N. F. S. Grundtvig püspök 1844. november 7-én indította útjára az első népfőiskolát, mellyel termékeny mozgásba hozta a dán népi művelődést. Munkájával igen nagy eredményeket ért el, amelynek következtében a skandináv országokban és több európai országban is sorra alakultak a népfőiskolák.

Napjainkban a népfőiskolai munka lényege a személyiségfejlesztés. A pedagógiai munka során a résztvevők olyan értékeket fedeznek fel magukban, amelyek inspirációt adnak a mai társadalmi életben való aktív és alkotó részvételre.

Romániában a művészeti népoktatás a két világháború közötti időben indult el. A második világháború után a művészeti népoktatás nagyobb lendületet 1957-ben kapott, az ország tartományokra való felosztása után. Ekkor hozták létre minden tartományban a Művészeti Népiskola elnevezésű intézményeket. A mai Hargita megye Maros tartomány része volt, következésképpen a marosvásárhelyi Művészeti Népiskola terjesztette ki tevékenységét vidékünkre. Ennek következtében 1965-1977 között Székelyudvarhelyen fafaragó és színjátszó, míg Csíkszeredában zene és színjátszó tagozatok működtek.

1977-ben Csíkszereda központtal megalakult a Hargita Megyei Művészeti Népiskola a Művelődési Minisztérium és a Megyei Művelődési Felügyelőség alárendelt intézményeként. A következő években több szak is létesült. 1980-1983 között fellendült a Népiskola tevékenysége: a meglévő fafaragó, zene és színjátszó szakok mellett elkezdődött a néptánc, kerámia, szövés, népi és klasszikus hangszerek oktatása is. Ez időben 3000 diák látogatta az órákat. 1992-től Hargita Megye Tanácsa alárendelt intézményeként működik.

A Népiskola létesítésének célja az volt, hogy felkutassa a tehetséges fiatalokat, továbbképezze és beszervezze őket a megye kulturális életébe. Tevékenységének célja alapításától kezdve változatlan: előadóművészeket, alkotókat képezni, felkészíteni és szellemiekben támogatni őket a művészet különféle területein, ezáltal színvonalasabbá téve Hargita megye művészeti, kulturális életét, hozzájárulva hagyományaink megőrzéséhez is.

Az iskolában jelenleg öt művészeti szakágazatban folyik gyakorlati és elméleti oktatás a Művelődési Minisztérium által jóváhagyott tanterv alapján: a diákok zene-, tánc-, képző-, nép- és iparművészetet tanulhatnak a csíkszeredai központban illetve a megye egyéb településein is.