Mottó:

A zene szeretete.

A tánc szenvedélye.

A színek művészete.

Az alkotás öröme.

 

BENNED IS MEGVAN!

Üdvözlünk a Hargita Megyei Művészeti Népiskola megújult honlapján!

Iskolánk biztos zenei és képzőművészeti alapot nyújtó, a felsőfokú tanulmányok folytatására eredményesen felkészítő, hagyományait hűen ápoló, innovatív intézmény.

Igyekeztünk iskolai honlapunkat úgy alakítani, hogy teljesen áttekinthető, tartalmas, hogy mind diákjaink, az ő szüleik, valamint az iskola iránt érdeklődő leendő tanulóink naprakész és helytálló információkat kapjanak oktató-nevelő munkánkról, és az iskolai élet minden színteréről.

Iskolánk új arculata új lendületet takar. Hangszeres szakjaink a korábbi években is népszerűek voltak, így idén a képzőművészeti és iparműveszeti szakokra próbáltunk ráerősíteni.

Idén számos új szak indul a Népiskolában, a számítógépes grafikus, ruhatervező, mozgóképi animáció-készítő szakok mindegyikén a technikai ismeretek átadásán túl, a kreativitásfejlesztésen van a hangsúly és hogy piacképes tudást kapjanak a diákok fiatal szakemberektől. A képzést elvégző tanulók jó alapot kapnak, amely hasznukra válik további felsőoktatási tanulmányaik során is, de akár önálló munkával tovább fejlődve számos szakterületen elhelyezkedhetnek.

Ugyanakkor képzéseinkkel azokhoz is szólunk, akik belső indíttatást éreznek a hagyományos népi mesterségek elsajátítására, mivel ismerik az ezek művelésében rejlő szépséget és örömet, akik megtapasztalni kívánják a szabad alkotás és önkifejezés lélekemelő élményét.

Bízunk abban, hogy honlapunk látogatói közül mind többet üdvözölhetünk majd személyesen is intézményünk falain belül, hogy a kor és szakmai szellem megkövetelte és a magunk elé tűzött célokat közösen, együttes munkával vigyük sikerre.

Sándor Árpád iskolaigazgató