Antal Zsuzsanna

Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt az alapja. A hangszer a kevesek, kiváltságosak dolga. Az emberi hang, a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra kiterjedő, a zenekultúra termő talaja.” – Kodály Zoltán

  1. október 13-án születtem Csíkszeredában, általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban, a csíkszenttamási „Bálint Vilmos” Általános Iskolában végeztem. Szakmai képzéssel egybekötött zenei tanulmányaim a 2008-ban megalakult Csíkszenttamási Ifjúsági Fúvószenekar által kezdődtek, melynek során a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fuvola szakos diákja lettem, melyről 2011-ben szereztem diplomát. Középiskolai tanulmányaimat a „Nagy István” Művészeti Líceum ének szakán végeztem 2010-2014, Mihály Melinda tanárnő szakmai vezetésével, mely időszak alatt lehetőségem volt a Csíki Játékszín, a Szakszervezetek Művelődési Házának színpadán valamint a Csíksomlyói kegytemplomban szólistaként fellépni.

Egyetemi tanulmányaimat 2014-2018 között a Nagyváradi Állami Egyetem énekes előadóművész szakán végeztem dr. Lavinia Craiu Cherecheș szakmai vezetésével. 2015-2018 között pedig a Partiumi Keresztény Egyetem zenepedagógia szakán végeztem tanulmányaimat, szintén Nagyváradon, ahol kitűnő szakmai nevelésben részesültem. Ezekben az években lehetőségem volt számos előadáson részt venni, mint énekes előadóművész többek között Thurzó Zoltán művészeti vezető és kitűnő zongorista szervezésében: múzeumi hangversenyek, opera gálák, dalestek. Ugyanakkor nagy örömömre szolgál, hogy énekelhettem Jankó Zsolt, a Kolozsvári Magyar Opera karmesterének vezetésével, Nagyváradon a nagyváradi filharmonikusok kíséretében.

Egyetemi tevékenységemhez nagyon szorosan kapcsolódik a Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskarban folytatott munkám, mint kórustag dr. Kovács Gábor karvezető szakmai vezetésével. Számunkra újfajta zenei gondolkodásának és kitűnő szakmai tudásának köszönhetően rövid idő alatt, két nemzetközi kórusversenyről is aranyéremmel térhetünk haza. (2017-Ohrid, 2018-Prijedor) Lehetőségem volt ugyanakkor saját magam is vezényelni a kórust 2018 tavaszán számos erdélyi nagyvárosban. Egyetemi tanulmányaim mellett folyamatosan játszottam fuvolán, itthoni és nagyváradi zenekarokban. Ugyanakkor részvevője voltam a PKE Zeneszerző Műhelye által megrendezett zeneszerző estnek is, mint hangszeres előadó.

2018 júniusában diplomáztam a Partiumi Keresztény Egyetemen karvezetés és zeneelméletből, ugyanez év júliusában felvételt nyertem az egyetem zene tagozatának mesterképzőjére. Jelenlegi tevékenységem a mesterképzés keretében egy számomra igen izgalmasnak és értékesnek vélt kutatás elvégzése, melynek címe: „A zongorakíséretes dal erdélyi harmincasok – Terényi Ede, Szabó Csaba és Csíky Boldizsár – munkásságában”.