Székely Gyula

Székelyudvarhelyen a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola elvégzése után tanulmányaimat a kolozsvári „Gheorghe Dima” Zeneakadémián folytattam zenepedagógiai szakon. A mesteri képzést is ebben az intézményben szereztem Zenetudomány szakon.

Zenetanárként két kórust vezetek, tanítójelölteket irányítok a zene tanításának módszertanából és aktívan zenélek.

Az életkori és fizikai sajátosságokat figyelembe véve már 3-4. osztálytól ajánlom a szaxofon és klarinét tanulmányozásának elkezdését. Ebben az életkorban fontos a játékosság, igényesség, szép kifejező hangszerhang és a helyes légzés kialakítása. Felső korhatár nincs.

Az oktatás saját hangszerrel történik, állandó elméleti-gyakorlati módszerek segítségével. Fokozatosan tanulják a hangszer könnyed kezelését, annak tudatos és elemző gyakorlását.

A klarinét és szaxofon tanításának céljai:

–  a helyes légzés kialakítása,
–   a kifejező klarinét- és szaxofonhang elsajátíttatása,
–   a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása,
–   a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele,
–   a biztonságos hangszerkezelés kialakítása,
–   a belső hallás fejlesztése,
–   a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása,
–   rendszerezett zenei ismeretek átadása.

Ezen szakok képzése három éves időtartamúak a Népiskola keretein belül. A jó hangulat és a kellemes tanár-diák kapcsolat hozzásegíti a diákokat a cél eléréséhez.