Udvari Róbert

Hiszem és tudom, hogy mindenkiben ott van a tánc, „Mert tánc az élet, életem a tánc”. Célom, hogy ápol­juk és tovább vigyük őse­ink hagyo­má­nyait, szo­ká­sait, tán­cait és hogy fia­tal­ja­ink egy olyan neve­lést kap­ja­nak a népi kul­túra által, amely meg­ha­tá­rozza érték­rend­jü­ket és segít sze­mé­lyi­sé­gük kiala­ku­lá­sá­ban, valamint segít beil­lesz­kedni a tár­sa­da­lomba.

Szakmai tapasztalatok

1998-2004, 2005-2007 Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes szóló táncosa, tánckar vezetője

2004-2005 Háromszék Táncegyüttes szólótáncosa

2007-től a Hargita Megyei Művészeti Népiskola néptáncoktatója