Néptánc

Néptánc

A magyar néptánc a zene és a tánc szeretetét közvetíti, illetve kitartásra, elkötelezettségre nevel.

Gyermekcsoport – csak iskolákban, teljes csoportoknak, szerződés alapján

A néptánc segít a kicsiknek a koordinációs készségek fejlesztésében, jó egyensúlyt és tartást ad, növeli a zene iránti fogékonyságot, valamint javítja a ritmusérzéket. Azok a gyerekek, akik már kisebb korban elkezdenek tánccal, néptánccal foglalkozni, nem csak a nemzetiségi táncokat, dalokat, a népi hagyományokat és kulturát ismerhetik meg, de a későbbi táncos jövőre is felkészülhetnek vele.

Felnőtt csoport

Bármely korosztály érdeklődését szívesen várjuk akár teljesen kezdők, akár olyanok, akik a néptánccal már korábban kapcsolatba kerültek, alapszintű tudással rendelkeznek.

Felnőtt tanulóink olyan tánctudást szerezhetnek amellyel már magabiztosan felállhatnak táncolni egy-egy táncházban és kedvüket lelik a néptáncban.

A reper­to­ár­ban a fel­csíki tán­cok mel­lett Erdély más táj­egy­sé­gé­nek tán­cai is sze­re­pel­nek (mező­ségi, kalo­ta­szegi, küküllő­menti, felsőmarosmenti, udvarhelyszéki, nyárádmenti, gyí­mesi táncok).

Az órák délután zajlanak, a heti egy vagy két órás csoport kifejezetten a hobbi szinten tanulók kedvéért jött létre.

A táncosok képzéséhez hozzátartozik a magyar kultúrális hagyományok megismerése, különböző táncos motívumok, népdalok elsajátítása.

*Iskolánkban lehetőség nyílik heti 1 alkalommal (2 óra) gyakorolni azon tanulóknak, akik csak belekóstolni szeretnének a néptánc világába. Ez esetben a tandíj diákoknak 250 lej / év, felnőtteknek 350 lej / év.

HungaryRomania